Toplu Sözleşme

  • Sıralama

Toplu İş Sözleşmesi için asgari üye sayısı

2009 yılında belediye iş sendikası Belediyemizde sözleşme yaptığında 40 adet işçi vardı şimdi sözleşme yapılan işçilerden sadece 8 kişi kaldı.bunların hepi kadrolu işçi diğer yanda işkur kanalı ile 5 ay 29 çalışan işçilerde var.onlarda 11 kişi bunlar...

Müdürler için sosyal denge tazminatının düşük belirlenmesi

Merhaba sayın hocam ; belediyemiz sendika ile 4688 sayılı kanun kapsamından sosyal denge sözleşmesi yapmıştır. sosyal denge sözleşmesinde müdür kadrosundakilere 90 tl(doksan ) ve diğer kadrodaki memurlara 550 tl (beşyüzelli) sosyal denge tazminatı ve...

Sendikadan Toplu İstifa Durumunda Toplu İş Sözleşmesinin Geçerliliği Hk.

Merhaba Hocam, 01/01/2017-31/12/2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere Sendika ile toplu iş sözleşmesi imzaladık. Fakat Nisan ayında sözleşme yaptığımız sendikadan istifa edip başka sendikaya geçtik. Bu imzalanan toplu iş sözleşmesi geçerli midir? Yen...

İşçi Sendikasından İstifa

Selam hocam, belediyemiz yetkili sendikasından istifa eden kadrolu işçi sendika sözleşme haklarından faydalanır mı veya herhangi bir hak kaybı olur mu? Vereceğiniz cevaptan dolayı teşekkürler...

Toplu İş Sözleşmesine İşçinin Sorumluluğunu Kaldırıcı Hükümler Konulması Hk.

Belediyemiz ve sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında bir madde de ; Şoförlerin ve iş makinesi operatörlerinin neden olabileceği hasarların ve doğacak tazminatların ( kendi aracı ve karşı tarafa dahil olmak üzere ) çalışan mahallin...

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesi

Soru:13/10/2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının ödenmesi”ne ilişkin yönetmelik uyarınca sendika üyesi şirket personellerine 22/01/2015 tarihinden yürürl...

Saat ücreti ile çalışanların sendika üyeliği

Değerli hocam; Saat ücreti karşılık gösterilmek üzere çalışan hizmet alımı (taşeron) personeller (örneğin antrenör, kurs hocası vs.), sendikaya üye olabilir mi, üye olurlar ise bunların sendika üye aidatı nasıl hesaplanır (maaş ödemeleri günlük yevmi...

Taşeron İşçilerin Sendikal Hakları

Hocam Önce saygılarımızı iletir bize yol gösterdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız. Sorum İhale yoluyla hizmet alımında alınan taşeron işçilere sendika hakkı sözleşmesi isteniliyor. Sözleşmede tutuklanan işçinin 6 aylık maaşı kesilmeyecek, işten at...

Devredilen İşçilerin Sendikal Hakları

Valilik Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararıyla bir kadrolu işçi belediyemize devredilmiş olup bu işçi belediyemiz işçilerinin faydalandığı TİS'ten farklı bir sendikaya mensuptur. Bu kişi, gelmiş olduğu kurumun ve üye olduğu sendikanın...

Kadrolu İşçilere Arazi Tazminatı Ödenmesi

Temizlik İşleri müdürlüğünde çöp toplama hizmetinde çalışan kadrolu işçi toplu iş sözleşmesinde yer alan arazi teşvik priminden faydalanabilir mi? Ya da arazi teşvik primi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde sahada (arazide) çalışan işçiler için mi uygul...