Yargı Kararları

  • Sıralama

Derneklere Ödeme Yapılması

Derneğe belediye bütçesinden ödeme yapılması hakkında...

Sosyal Yardım Giderleri

Bu Karar, Belediye Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’ne aykırı olarak yardım yapılması üzerine verilmiştir.

Aile Sağlığı Merkezlerine Nakdi Yardım Yapılması

Bu Karar, Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlere nakdi yardım yapılması üzerine alınmıştır.

Yardıma Muhtaç Kişilere Verilmek Üzere Mahalle Muhtarına Nakdi Yardım Yapılması

Bu Karar, bir mahallede ikamet eden sosyal yardıma muhtaç kişilere verilmek üzere Belediye Bütçesinden, mahalle muhtarının banka hesabına, para aktarılması üzerine verilmiştir.

Mülki İdare Amirinin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Dava Açması

Bu Karar, mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü meclis kararları aleyhine idari yargıda dava açıp açamayacağına ilişkindir.

Mülki İdare Amirinin Belediye Meclis Kararlarına Karşı İdari Yargıda Dava Açması

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi çerçevesinde, mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıda dava açabileceğine ilişkindir.

Önceden Alınmış Mezar Yerine Başkasının Defnedilmesi Halinde Yer Tahsis Belgesinin Geçerliliği

Aynı yere başkasının gömüldüğünün ispat edilemediği durumlarda mezar yeri tahsis belgesinin geçerliliğini koruduğu hakkında

Muhtarlık Görevine Son Vermede Yetkili Merci

Mahalle Muhtarı olarak seçilen kişinin, aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olması nedeniyle her iki görevi birlikte yürütemeyeceğinden muhtarlık görevine son verilmesi istemiyle başvurulacak yetkili merci…

Belediye Meclis Üyeliği ile Belediye İşçiliği Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesi

Bu Karar, belediye meclis üyesinin aynı zamanda belediye bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışıyor olmasından bahisle kendisine işçi sıfatıyla yapılan maaş ödemesi üzerine verilmiştir.

Yeni Parka İsim Verilmesi Kararının Mülki Amirce Onaylanmaması

Bu Karar, yeni parka ismi verilen kişilerin mahkumiyetlerinin, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe ve idari hukukuna hakim olan ilkelere aykırı olup olmadığının araştırılmasının gerekip gerekmediğine ilişkindir.