Yargı Kararları

  • Sıralama

Toplu Taşıma Araçlarından Yıllık Vize Ücretlerinin Tahakkuk ve Tahsili

Minibüs (M), Servis (S), Köy otobüsü (K) ve Özel Halk (H) otobüslerinden tahsil edilmesi gereken yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılmaması

Mahalli Müşterek Nitelikte Olmayan Bir Hizmet Bedeli Ödenmesi

Mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olmayan bir hizmetin bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi hakkında...

Belediyenin Görev Alanına Girmeyen Etkinlik İçin Belediye Bütçesinden Araç Kiralaması Yapılması

Çeşitli etkinlikler için belediye bütçesinden araç kiralanması hakkında...

Dernek Tarafından Düzenlenen Yarışmada Verilen Ödüllerin Belediye Bütçesinden Karşılanması

Derneğin tarafından düzenlenen yarışmada verilen ödülün Belediye bütçesinden karşılanıp karşılanamayacağı hakkında...

Spor Kulübüne Kiralanan Otoparkın Kulüpçe Kiraya Verilmesi

Spor kulübüne kiralanan otopark alanlarının kulüp tarafından daha yüksek bedellerle özel kişilere kiralanması hakkında...

FİFA Yetkililerine Ağırlama Yapılması

Temsil ağırlama gideri hakkında...

Altyapı Ortak Yatırım Programlarına Diğer Kurumlardan Ödenek Aktarılması

Ortak programa alınan altyapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kuruluşlarının ödeneklerinden altyapı yatırım hesabına aktarım yapılmasının istenip istenemeyeceği

Seçimde Görevli Kamu Görevlilerinin Yeme İçme Giderlerinin Karşılanması

Seçimde görevli kamu görevlilerinin yeme içme giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması hakkında...

Belediye Başkanının, Dava Konusu Ettiği Meclis Kararının İptalini İstemeye İlişkin Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı

Belediye başkanının, yeniden görüşülmek üzere süresi içinde meclise iade etmesi üzerine kesinleşmesini engellediği ve sonrasında meclisin ısrara ilişkin kararına muhalif kalarak kararın kesinleşmesini müteakip, bu kararın iptalini istediği görüldüğün...

Belediye Başkanının Hukuka Aykırı Görerek Meclise İade Ettiği ve Meclisçe Tekrar Karara Bağlanan Kararlara Karşı Dava Açma Ehliyeti

Belediye başkanının, yeniden görüşülmek üzere süresi içinde meclise iade etmesi üzerine kesinleşmesini engellediği ve sonrasında meclisin ısrara ilişkin kararına muhalif kalarak kararın kesinleşmesini müteakip, bu kararın iptalini istediği görüldüğün...