Yargıtay

  • Sıralama

Belediyeye Ait Taşınmazların Satışında Belediye Encümen Kararının Geçerliliği

Bu Karar; belediye meclisinin kendisine ait olan belediye taşınmazlarının satışı yetkisini, parsel bazında belediye encümenine devredebilmesi ve encümen meclisinin yetki verilmeyen hallerdeki kararının geçerliliğinin sorgusuna ilişkindir.

2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 75. Maddesinden Belediyelerin Yararlanması

2886 sayılı Devlet İhale Yasası'nın 75. maddesinden, ancak Hazine ile 13.07.2005 gününde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi hükmü uyarınca Belediyeler yararlanabilir.