Yargıtay

  • Sıralama

Mührün Konuluş Amacına Aykırı Davranmak

Bu Karar; elektrik sayacına konulan mührün bozulmadan direkten gelen branşman kablosunu sayaca girmeden yarmak suretiyle elektrik kullanmayı sürdürmek mührün konuluş amacına aykırı hareket etmeye ve mühür bozma suçunun tüm unsurlarını oluşturduğuna i...

Tanık Dinletme Talebinden Vazgeçilmiş Sayılma

Bu Karar; ara kararın ve tensip ara kararın yerine getirilmediği gerekçesiyle tanık dinletme talebinden vazgeçilmesine ve karşı tarafın gösterdiği tüm tanıklar için açık ve anlaşılır usule uygun kesin süre verilmesi gerektiğine ilişkindir.

Hapis Cezasının Ertelenmesi - Ertelemenin Koşula Bağlanması

Bu Karar; hapis cezasının ertelenmesinin mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilmesi için sanığın ödeme gücünün dikkate alınması suretiyle gerçek zarar miktarının belirlenmesi gerektiğine i...

Yetkilisi Olduğu İş Yerinin Önünde Asılı Bulunan Reklam Tabelasının Yerini Belirleme Yetkisi Olmasa da Başkalarına Zarar Verecek Şekilde Tehlikeli Dizayn Eden İşverenin Kusuru

Bu Karar; yetkilisi olunan iş yerlerinin önünde asılı bulunan reklam tabelasının yerini belirleme yetkisi olmadan, başkalarına zarar verecek şekilde tehlikeli dizayn edilip, sakıncalı bir yüksekliğe monte edilen tabelaların yaralanmalara neden olacağ...

Kamu Kurumuna Karşı Dolandırıcılık

Bu Karar; hileli ve yasal olmayan yollarla haksız menfaat sağlamasının kamu kurumuna karşı dolandırıcılık suçunu oluşturacağına ilişkindir.

Cebrin Boyutu/Yaralanmanın Niteliği

Bu Karar; bileşik suçlarda içtima hükümlerinin uygulanamayacağının belirtilmiş olması karşısında fikri içtima hükmünün tatbik imkanının bulunmadığına, ancak kasten yaralama eyleminin bileşik suçu oluşturan cebir kapsamında değerlendirildiğine, kasten...