Yeterlik Şartları

  • Sıralama

İş Bitirme Belgesi

Sayın Hocam; 4734 Sayılı Kanunla yapılan Hizmet Alımı İhalelerinden İş Bitirme Belgesi isteme zorunluluğu var mı? Teşekkür ederim.

İş Deneyim Belgelerinde EKAP Kaydı

Hocam Merhabalar; Hocam Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhalelerinde iş deneyim belgeleri EKAP' a kayıtlı olmak zorunda mı olmazsa teklifi değerlendirme dışı mı bırakmalıyız? Saygılarımla

Terör Sorgulaması

Yapılan değişiklikle kanunun 11. maddesinin g bendinde ''Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.'' İhale dışı bı...

Şirketin Devri Durumunda İş Deneyim Belgesi

İyi günler Hocam; 30/11/2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz personel hizmeti alımı ihalesine giren bir firmanın dosyasında iş bitirme belgesi ile ilgili çelişki oluşmuştur. Hocam, firmanın ticaret sicil gazetesi incelendiğinde, Öncelikle Aysun KAYA Te...

Belediye Şirketlerinde İş Deneyim Belgesi

Hocam İyi Çalışmalar; Belediyemizin 07/01/2015 tarihinde kurmuş olduğu şirketin %95' i Belediyemize % 5 ' ise Büyükşehir Belediyesine aittir. Belediyemize ait bu şirket ihalelere katılırken iş bitirme belgesi isteniyor. Yeni kurulan şirket ol...

Adli Sicil Kaydı

Sayın Hocalarım 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 33 aylık personel hizmet alımı ihalesine çıkıldı. İhalenin dokümanlarının hazırlık aşamasında idari şartnameye idaremiz tarafından Olağan Üstü Hal Kapsamında olduğumuz için katılımcılardan Ad...

Hizmet alımlarında iş deneyim belgesi

Sayın Hocalarım, bir hizmet alımı ihalesinde işin % 80' nin bitirilmiş olması ve yüklenici firmanın talebi doğrultusunda iş bitirme belgesi verilebilir mi?

İş Durum Belgesi

Sayın hocam; Özel sektöre yapım işi yapmış olan yüklenici bu işin % 80'lik kısmını bitirdiğinden idaremizden iş durum belgesi istemektedir. Vermiş olduğu evraklar içinde yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 45. Maddesinin (b) fıkrasına...

İsteklinin Faaliyet Konusu

İhale konusu alanda faaliyet göstermemekle birlikte, ihale konusu işe uygun iş deneyim belgesi getiren isteklinin teklifi kabul edilir mi ? Tereddüt yaşadığımız bu konuda 2014/ UY.I-2885 sayılı kamu ihale kurumu da mevcut olup, ne gibi bir uygulama y...

İş deneyim belgesinin güncellenmesi

Sn Hocam, yapılan yapım işi ihalesinde isteklinin vermiş olduğu iş deneyim belgesi ihale komisyonu tarafından güncellenerek değerlendirilmek zorunda mıdır? Yoksa istekli iş deneyim belgesini almış olduğu kurumdan güncelleyerek getirecek midir?