Yeterlik Şartları

  • Sıralama

İmza Sirkülerinin Geçerlilik Süresi

Hocam İyi Günler; İhalelerde istenilen belgelerden imza sirkülerinin ve sicil gazetesinin tarihlerinin geçerlilik süresi var mıdır?

İş Bitirme Belgesinin İptali

Talebi üzerine yüklenici firmaya iş bitirme vergisi verilmiştir. Ancak verilen iş bitirme belgesinin sehven yanlış hesaplandığından bahisle doğrusu verilerek ilgiliden yanlışlıkla verilen iş bitirme belgesi geri istenmiştir. Yüklenici söz konusu belg...

İş Ortaklığı Vergi Borcu Sorgulaması

İş ortaklığı ile yapılan sözleşme ile güvenlik hizmeti alınmıştır.Hazırlanmış olan hakediş ödemesinde iş ortaklığı için alınan vergi borcu yoktur belgesi yeterli midir? iki ortağında ayrı ayrı vergi borcunu sorgulamalı mıyız?

Meclis Üyesinin Yönetim Kurulunda Görev Yaptığı Belediye Şirketinin İhalelere Girmesi

Merhaba Hocam, Belediye Meclis Üyesinin Belediyemize ait Anonim Şirkete Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması halinde, Belediyemizin açmış olduğu 4734 Sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere, Belediyemize ait Anonim Şirket katılabilir mi? Belediye Meclis...

İş Bitirme Belgesi

2013 yılında yaptığımız vasıflı vasıfsız personel ihalesi için yargıtay kararından dolayı 1 yıl da iki firma ile çalışmak zorunda kaldık. ilk firma işin 6 ay 14 günlük kısmını yaptı, diğer firma ise 4 aylık bir kısmını yaptı. Ekap üzerinden ilk firma...

Özelleştirilen Kurumlarda İş Deneyim Belgesi

Hocam vereceğiniz cevap dolayısı ile şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım. Bir firma TEDAŞ özelleşmeden önce ihale ile 3 yıllığına hizmet alımı ihalesini almış bu üç yılın 2 yılını resmi kurum iken diğer 1 yılını ise özelleştirdikten sonra gerçekl...

İş Bitirme Belgesi Ücreti

İyi günler Hocam; Belediyemizden ihale alan firmalar sözleşmelerinin bitimine müteakip iş bitirme belgesi için talepte bulunmaktalar. Belediye Meclisince belirlenen ücret tarife listesinde basılı kağıt ücreti olarak iş bitirme belgelerinden 200 TL al...

Belediye Şirketinin İhaleye Girmesi

Sn Hocam, 100% hissesi belediyeye ait olan şirketimiz yapacağımız olan temizlik ihalesine katılmak istiyor. ancak 4734 kanunun 11. maddesinin c ve d bentleri gereğince katılamayacağını yazmışsınız.( belediye başkanımız tek üye olup başka bir ortak yö...

Belediye Şirketinin Belediye İhalesine Girmesi

Sayın Hocam,100 % hissesi belediyemize ait olan belediye şirketinin belediye temizlik işleri ihalesine girebilir mi? (Belediye Başkanı aynı zamanda Belediye şirketinin tek yetkilisi olup başka bir personel veya yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.)...

Vergi ve SGK Prim Borcu

Kurumumuz tarafından yapılan ihale sonuçlanmış bulunmaktadır. İlgili firma sözleşmeye davet edilecektir. Sözleşme öncesi ilgili firmadan vergi ve sgk prim borcu alınması zorunlu mudur? (Not: yakacak alım ihalesidir) Saygılarımla.