İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde fondan yapılacak ödemeler ile Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigor...

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 8 inci Maddesinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde, Kısa Çalışma Süresinin Altı Ay Uzatılması Hakkındaki Karar

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, kısa çalışma süresinin altı ay uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 17/6/2009 tarihli ve 307...

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi ile ilgili uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürl...