İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Geçici İşçi Tebliğinin Yürütmesinin Durdurulması

Bu Genelge; idari yargı mercileri tarafından verilen yürütmeyi durdurtma kararlarının uygulanması hususunda yayımlanmıştır.

Eski Hükümlü, Özürlü ve Geçici İşçi İstihdamı

Bu Genelge; il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunlara bağlı kuruluşlarda ilgili mevzuat uyarınca çalıştırılma mecburiyeti bulunan eski hükümlü ve özürlü personelin ne şekilde istihdam edileceği hususunda yayımlanmıştır.

506 Sayılı Kanunun Ek 5’inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; Sosyal Sigortalar Kanununun ek 5’inci maddesinin IV numaralı bendinin uygulanması amacıyla yürürlüğe konmuştur.