MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Vergi Değerini Tadil Eden Sebeplerin Doğması Halinde, Emlak Vergisinin Hangi Tarihlerde Ödeneceği

Bu görüş, vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, taşınmazlara ait emlak vergisinin hangi tarihlerde ödeneceğine ilişkindir.

2001 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı

2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi matrahlarının hesabında esas alınacak artış oranı hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/11/2000 tarihli ve 56774 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu m...

4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarlarının artırılmasına ilişkin Karar

26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarlarının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/11/2000 tarihli ve 56777 sayılı yazısı üzerine, adı geçe...

Mükelleflerin Parsellenerek Arsa Vasfını Kazanan Taşınmazların Arazi Olarak Vergilendirilip Vergilendirilmeyeceği

Bu görüş, imar uygulaması yapılarak adlarına arsa tapusu verilen taşınmazlarda, mükelleflerin zirai faaliyetlerde bulunduklarından, bu taşınmazların arazi olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceğine ilişkindir.