SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Denetim Kurulu Huzur Hakkı Ödemesi

2014 yılı Nisan ayı meclis toplantısından önce yapılan, denetim kurulu toplantısında denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yaptık. 2014 yılı Eylül ayında tekrar denetim kurulu üyeliği seçimlerini yaptık, iki üye değişti, bir üye ise eski üyele...

Birlik Alacaklarında Yapılandırma Usulü

İyi Çalışmalar İyi Görevler Hocam; 6552 sayılı Kanun ile Sulama Birliklerinin alacaklarının yapılandırılması ile ilgili müracaatlarda İlk taksit ödemelerini müracaat esnasında peşin, kalan taksitlerini her yılın Eylül ayı sonunda olacak şekilde Yönet...

Birlikçe Uygulanan Beyan Cezası Hk.

Birliğimizde sulama beyanın verme tarihleri 01 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasındadır. Bu tarihlerden sonra beyan verenlere Beyan Cezası uygulanmaktadır. 6552 sayılı Kanuna göre, birlik alacaklarının yapılandırılmasında, uygulanan bu Beyan C...

Birlik Alacaklarında Yapılandırma

6111 Sayılı kanuna göre sulama borcunu yapılandırmış, yapılandırma taksitlerini aksatıp, 30 Eylül 2014’ te ödeme yapmadığı takdirde 6111 yapılandırması bozulacak olan veya daha önceki yıllarda yapılandırma taksitlerini ödemediği için 6111 yapıl...

Birlik Meclisinde Yapılan Seçimler

Merhabalar Hocam: İki yıl süre ile seçilen Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri ile katip üyeler görev sürelerini tamamlamışlardır. Bu gün itibarıyla Olağanüstü meclis toplantısı yaparak gerekli olan seçimleri yapmış bulunmaktayız. Ancak yapılan Yönetim...

Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimleri

Sayın Hocam Merhabalar; Sormak istediğim husus 2 yıl süreyle görev yapacağı kanunda belirtilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile meclis katip üyeleri hakkında.Bu üyelerimizin görev süreleri yıl bazında mı düşünülmeli.Örneğin 2012 yılında seçilmiş...

İş Artışında Damga Vergisi

Akaryakıt Alım İhalesinde % 20 iş artışı yapıldı. Artış rakamı 14.263,00 TL dir. Bu tutardan ihaleye ait damga vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi kesintisi yapılır mı?

Birlik Başkanlarının Sosyal Güvencesi

Merhaba Hocam, Birlik Başkanlarına Tüzük gereği asgari ücretin 3 katını geçmeyecek şekilde huzur hakkı ödenmektedir. Başkanların Sosyal Güvencesi nedir? Birlik sosyal güvencesinden sorumlu mu? Bu konuda aydınlatmanızı diler, teşekkür ederim.

Banka Promosyonu Muhasebeleştirilmesi

Banka tarafından birliğimiz hesabına, promosyon bedeli olarak 24.000,00.-TL.' yatırıldı. Bu tutar personel hesaplarına yatırılacak. HESABIMIZA GİRİŞ VE PERSONEL HESAPLARINA YATIRILDIKTAN SONRA DA HESABIMIZDAN ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE HANGİ HESAPLAR KUL...

Birlik Geçici İşçisinin Kooperatif Başkanlığı Yapması

Sayın Hocam, Sulama Birliğinde 'Geçici İşçi Pozisyonunda' her yıl ortalama 3 veya 4 ay süre ile çalışan birlik personelin bir başka kurumda ' Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde Kooperatif başkanı olarak görev yapabilir mi? Y...