SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

ÜYE KAYDI

Merhaba Hocam; Tapu ölü olan babalarının adına, veraset ilamı yapılmamış, çocukları bu tapu ile birliğe üye kaydı yaptırmak isterler ve bölgemizde bu tür çiftçilerin sayısı fazla, bu tür arazileri olan çiftçileri Birliğimize üye yapabilir miyiz? Yapa...

İşçilerin Başka Kuruma Geçişi

5620 sayılı Kanun ile sürekli işçi kadrosu alan Sulama Birliği personelleri, 6098 Sayılı Kanunun Sözleşmenin Devri başlıklı 429. maddesi hükümleri gereğince başka Kurumlara geçiş yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl bir yol izlenmeli?

Feshedilen Sulama Birliğinin Belediyeye Devri Hk.

İlçemizde bulunan Sulama birliği Bakan Onayı ile fesh edilmiştir.Adı geçen sulama birliği Belediyemize devir edilir mi? Eğer Devir olur ise ne şekilde yapılır? Çalışan personel ne şekilde devir edilir? İdari ve mali işlemleri nasıl yapılır? Bilgi ve...

Doğrudan Temin Limiti

Merhaba Sayın Hocam, Birliğimize bir kamyon alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Meclis ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda 2. el bir kamyon almak istiyoruz. Bu alımı ihale usullerince gerçekleştirmek zorunda mıyız? Birlik merkezimiz büyük şehire ba...

Sulama Birliklerinin Özelleştirilmesi Hk.

Sulama Birliklerinin özelleştirileceği yönünde haberler almaktayız. Bizim Birliğimizde 5620 sayılı kanunla kadro verilmiş olan 31 adet işçi ve 2 adet sözleşmeli personel bulunmaktadır. Birlikler özelleşirse bu personelin kadro hakları korunup başka k...

Yapılandırma Sürelerinin Uzatılması

Sayın Hocam; Resmi gazetede yayınlandığı kadarı ile geçici 2.maddenin 2. ve 3. fıkralarını kapsayan bir süre uzatımı yapıldığı anlaşılıyor.Bu durumda Sulama Birlikleri alacaklarına ilişkin süre uzatımı bu kapsam da olmayacak değil mi?

Birlik Başkanının Ziraat Odası Başkanlığına Aday Olması

Sayın Hocam, 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki Sulama Birliği Başkanı, Ziraat Odası başkanlığına aday olabilir mi?

Denetim Kurulu Huzur Hakkı Ödemesi

2014 yılı Nisan ayı meclis toplantısından önce yapılan, denetim kurulu toplantısında denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yaptık. 2014 yılı Eylül ayında tekrar denetim kurulu üyeliği seçimlerini yaptık, iki üye değişti, bir üye ise eski üyele...

Birlik Alacaklarında Yapılandırma Usulü

İyi Çalışmalar İyi Görevler Hocam; 6552 sayılı Kanun ile Sulama Birliklerinin alacaklarının yapılandırılması ile ilgili müracaatlarda İlk taksit ödemelerini müracaat esnasında peşin, kalan taksitlerini her yılın Eylül ayı sonunda olacak şekilde Yönet...

Birlikçe Uygulanan Beyan Cezası Hk.

Birliğimizde sulama beyanın verme tarihleri 01 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasındadır. Bu tarihlerden sonra beyan verenlere Beyan Cezası uygulanmaktadır. 6552 sayılı Kanuna göre, birlik alacaklarının yapılandırılmasında, uygulanan bu Beyan C...