Tebliğler

  • Sıralama

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Bu Tebliğ; Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.