Yargı Kararları

  • Sıralama

Başkanlık Katındaki Personele Giyim Eşyası

Bu Karar, belediyenin Başkanlık ve Meclis katında çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınması üzerine verilmiştir.

İşyeri Çalışma Ruhsat Harcı

Bu Karar, iş yerlerinin (belediyeye ait kiralık taşınmazlar da dahil) çalışma ruhsatının olmaması buna bağlı olarak ruhsat harçlarının alınmaması üzerine verilmiştir.

Avansın Kapatılması

Bu Karar, verilen ön ödemelerin (avans) mevzuatına uygun olarak süresi içinde kapatılmaması üzerine verilmiştir.

İlan Reklam Vergilerinin Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, ilan ve reklam vergileri ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Emlak Vergilerinin Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, emlak vergileri ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Bütçe İçi İşletmelerde Yapılan İndirimler

Bu Karar, belediyece işletilen bütçe içi işletme ile işlettiği yerlerde sunulan hizmetlerin bazı kişilere indirimli olarak sunulması üzerine verilmiştir.

Çevre Temizlik Vergisi Alacağının Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, tahakkuk etmiş olan çevre temizlik vergileri ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Elektrik Faturalarının Ödenmesinde Gecikme Cezasına Neden Olunması

Bu Karar, elektrik faturalarının ödenmesinde gecikme cezasına neden olunması ve cezaların ödenmesi üzerine verilmiştir.

Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı

Sayıştay Başkanlığının ilamında, Belediye tarafından memur personele yemek yardımı kapsamında nakit ödeme yerine geçen yemek fişi (Yemek Kartı) verilmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği yönündeki temyiz istemi sonucunda verilen karar