Yargı Kararları

  • Sıralama

Elektrik Faturalarının Ödenmesinde Gecikme Cezasına Neden Olunması

Bu Karar, elektrik faturalarının ödenmesinde gecikme cezasına neden olunması ve cezaların ödenmesi üzerine verilmiştir.

Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı

Sayıştay Başkanlığının ilamında, Belediye tarafından memur personele yemek yardımı kapsamında nakit ödeme yerine geçen yemek fişi (Yemek Kartı) verilmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği yönündeki temyiz istemi sonucunda verilen karar

Kamulaştırılan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Vergi Değerleri İle Maliklere Ödenen Kamulaştırma Bedelleri Arasında Fark Olması

ÖZET: Kamulaştırılan özel mülkiyete ait taşınmazların emlak vergisine esas vergi değerleri ile maliklere ödenen kamulaştırma bedelleri arasında fark olmasına rağmen cezalı emlak vergisi tarhiyatı yapılmaması.

Yasal Süresi İçinde Sözleşme İmzalamayan İsteklinin Geçici Teminatının Gelir Kaydedilip Kaydedilemeyeceği

KONU: Yasal süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyen isteklinin geçici teminatının eksik gelir kaydedilmesi.

Belediye Otomasyon Sistemi İle Akaryakıt Firmasının Pompasından Çıkan Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinin Farklılıklar İçermesi

KONU: Belediye tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin olarak Belediye otomasyon sistemi ile akaryakıt firmasının pompasından çıkan ödeme kaydedici cihaz fişlerinin önemli ölçüde farklılıklar içermesi ve bazı akaryakıt alımlarına ilişkin tesl...

Gayrimenkul Satışlarına İlişkin Karar Pulu ve Sözleşme Damga Vergilerini Doğuran Olay

Konu: Gayrimenkul Satışlarına İlişkin Karar Pulu ve Sözleşme Damga Vergilerini Doğuran Olay

Sayıştay Nezdinde Temyizde Süre

Süreye dikkat etmeden yapılan temyiz başvurularında verilecek karar

Hüküm Dışı Kaydının Kaldırılması

Konu: Hüküm Dışı Kaydının Kaldırılması