İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

29/6/2001 tarih ve 4708 sayılı bu Kanun; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düz...

Çevre Düzeni Planı

Bu Genelge, Çevre Bakanlığının, 3194 sayılı İmar Kanununda ve ilgili yönetmeliğinde tanımı ve niteliği açıklanan Çevre Düzeni Planını yapma, yaptırma, değiştirme ve onaylama yetkisi bulunmadığı gibi Çevre Bakanlığınca bu doğrultuda çıkartılan veya çı...