KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar

Tüm değişiklikler yer almaktadır...

Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun

27/1/2000 tarih ve 4505 sayılı bu Kanun; sosyal güvenlikle ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve temsil tazminatı ödenmesi hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

2/12/1999 tarih ve 4483 sayılı bu Kanun; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştu...