KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli Personel

Mahalli idarelerde istihdam edilecek sözleşmeli personel unvanlarına ilişkindir.

2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Bu Tebliğ; Devlet Memurları Kanununun 212'nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan k...