Yönetmelikler

  • Sıralama

Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme İle Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Bir bucağın, bir ilçeden başka il veya ilçeye bağlanmasına veya merkezinin değiştirilmesine, bir ya birkaç köy ve belediyenin bağlı bulunduğu bucaktan ayrılarak başka bir mülki idare birimine bağlanmasına, bir veya birkaç köye ait bağl...

Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 18/3/1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa 7 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 20/5/1987 tarih ve 3367 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, 6831 sayılı Orman, 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 2863...

6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33’ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 6831 Sayılı Orman Kanununun 3373 Sayılı Kanunla değiştirilen 31 ve 32’nci maddeleri ile 2896 Sayılı Kanunla değiştirilen 33’ncü maddesinin uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlenmek amacıyla hazırlanmış olup; 6831 Sayılı Orman Kan...

Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin açılış, çalışma, fiziki şartlar, personel şartları, teftiş ve denetim işlem ve esaslarını mevcut mevzuata uygun bir şekilde belirlemek, çağdaş anlayış ve şartlara uygun düzey...

Süt ve Mamullerinin İstihsal ve Satışına Mahsus Mahal ve Levazım ile Süt Veren Hayvanların Yaşadıkları ve Sağıldıkları Yerlerin Sıhhi Şartlarının Tesbitine Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik; süt ve mamullerinin istihsal ve satışına mahsus mahal ve levazım ile süt veren hayvanların yaşadıkları ve sağıldıkları yerlerin sıhhi şartlarının tesbitine dair esasların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.