Yönetmelikler

  • Sıralama

Yatırımlarda Yerli Mamullerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin hedefi yatırım malları imalat sanayiini geliştirmek, döviz tasarrufu temin etmek ve yatırımlarda yerli mamullerin kullanılmasını sağlamak üzere yatırımların çeşitli safhalardaki işlemlerin esaslarını tespit etmektir.

Milli Savunma Bakanlığı Teşkilatındaki Hizmetlilerin İstihdam, Tarz ve Şartları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik 788 sayılı Memur Kanununun 3 ünct maddesine ve 425 sayılı Büyük Millet Meclisi kararına dayanılarak tanzim edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği

Yurt ve Milletin saadet ve selâmetini ve istiklâlini temin etmek ve Cumhuriyeti korumak, ancak disiplini mükemmel olan Silâhlı Kuvvetlerle kabildir. Silâhlı Kuvvetlerde disiplinin yerleşmesi için, Silâhlı Kuvvetlerin bütün mensuplarını mutlak bir ita...

Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelikten maksat, emniyet ve asayiş işlerinde; il, ilçe ve bucaklarda ki jandarma ve emniyet ödevlerinin yapılması ve yetkilerinin kullanılması suretini ve aralarındaki münasebetleri belirtmektir.

Askeri Merasim ve Protokol Talimatnamesi

Bu Talimatnamenin birinci bölümü karada, ikinci bölümü denizde askeri merasim ve Protokol işlerinin ne şekilde tertip, tanzim ve yürütüleceğini ifade eder.