Yönetmelikler

  • Sıralama

Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Merkezin Amacı Atatürkçü Düşünce, Atatürk İlke ve İnkılâpları temeline dayanan milli birlik ve bütünlüğü geliştirmeye, korumaya ve sürdürmeye yönelik, devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasanın dayandığı Atatürk Milliyetçiliğine ina...

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

Merkezin amacı, kuruluş kararına uygun olarak Mevlânâ Celâleddin-i Rumi’nin hayatı, edebi şahsiyeti, tasavvufu ve fikirlerinin incelenmesi ve araştırılmasına ağırlık veren, Üniversitemizin adını taşıyan, Anadolu’nun ilk Türk Fatihleri Selçuklular ve...

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dilde yapıldığı okullarda sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabana uyruklu öğretmenlerin nitelikleri ve seçimleriyle ilgili hususları düzenlemektir.

Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Türk Gençliğini; milli, insani, manevi ve kültürel değerlerinin şuurunda, Büyük Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluklarını bilen, Türk Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün ol...

Sivil Hava - Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 13'ncü maddesine göre sivil hava - araçlarının sebep olduğu ve karşılaştığı kaza ve olayların; bildirilmesi, soruşturulması, incelenmesi, sonuçlarının belirlenmesi ve rapor edilmesi il...

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Lise Devresi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca Güzel Sanatlar (Müzik ve Sahne Sanatları) alanında ortaöğretim...

Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosluklar da Konsolosluk Memuru Statüsünü Haiz Personel İle İlgili Protokol Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyetinin diplomatik temsilciliklerinde diplomatik statüyü, konsolosluklarında konsolosluk memuru statüsünü haiz personelin uymaları gereken protokol esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Anadolu Üniversitesi Yaygıneğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın ve Uygulama Yönetmeliği

2547 Sayılı Kanunun 65. maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik Anadolu Üniversitesi Yaygıneğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince ülke düzeyinde ve yurtdışında sürdürülen yaygıneğitim hizmetleri için, yaygıneğitim, öğretim ve ta...

Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; askeri okullara alınan öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer se...

TEK Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki yerli ve yabancı sermaye şirketlerinin elektrik üretimi, iletemi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilecekleri görev bölgelerini belirlemektedir.