Yönetmelikler

  • Sıralama

Türkiy ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayın Yönetmeliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce yayınlanacak eser ve işlenmelerin seçilmesi, çoğaltılması, yayınlanması ve malî haklarının devralınması ile ilgili işlemler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayın Yönetmeliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce yayınlanacak eser ve işlenmelerin seçilmesi, çoğaltılması, yayınlanması ve malî haklarının devralınması ile ilgili işlemler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Mihmandarlık Görevi Hakkında Yönetmelik

Mihmandarlık görevi verilecek olan kimselerin seçimi, yetiştirilmesi, nitelikleri, konukların gezdirilmesi sırasında yapacakları harcamalarda uymaları amacıyla gerekli hususlar, bunların görev, yetki ve sorumlulukları bu yönetmelikte düzenlenmiştir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 1309 sayılı Kanun ile kurulmuş tüzel kişiliği olan ve bir Genel Müdür tarafından temsil ve idare edilen bir kamu kuruluşudur.

Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi ve Millî Hava Sanayiimizin Kurulması Amacı İle İhdas Olunan Katılma Paylarının Tahsil, Muhasebe ve Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

25/8/1971 tarih ve 1473 sayılı Kanunla, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve Millî Hava Sanayiimizin kurulması amacı ile ihdas olunan katılma paylarının tahsil, muhasebe ve ödenmesine ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Yönetmeliği

Enstitünün amacı, özellikle Türkiye’de ve Dünya’da başta tıp, sağlık ve demografi alanları ile ilgili olmak üzere nüfus sorunlarını araştırmak ve bu konularda personel yetiştirmektedir. Enstitü, amaçlarına varmak için, Hacettepe Üniversitesinin öncel...

Milletlerarası Müzeler Konseyi (İcom) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği

Amaçlar: a) Türkiye müzelerini ve müzecilik mesleğini milletlerarası seviyeye yükseltmek ve temsil etmek, b) Müzeleri ve müzecilik mesleğini korumak ve geliştirmek, c) Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve milletlerarası karşılıklı münasebet...