Yönetmelikler

  • Sıralama

İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetmeliği

Bu yönetmelikle, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

İnönü Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amacı, Atatürkçü düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları temeline dayanan Milli Birlik ve bütünlüğü geliştirmeye, korumaya sürdürmeye yönelik, Devletine, T.C. Anayasası'na ve bu An...

Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği

Bu Yönetmelik hükümleri, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay ve Bakanlık tetkik hakimleri, Cumhuriyet başsavcı yardımcıları, Cumhuriyet savcı başyardımcıları, Cumhuriyet savcı yardımcıları ile hakimlik ve savcılık mesleğindeki görevlere diğer hi...

İdarî Yargi Hâkim ve Savcilari Hakkinda Uygulanacak Atama Yönetmeliği

Bu yönetmelik hükümleri; İdarî yargı hâkimleri ve savcıları ile idari yargı hâkimlik ve savcılık mesleğindeki görevlere diğer hizmetlerden veya yeniden atanacaklar hakkında uygulanır.

İnönü Üniversitesi Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi Yönetmenliği

Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini teşvik etmek, arttırmak ve düzenlemektir.

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetmemeliği

Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’nin amacı; 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun 4.ve 5.maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkeler, aynı kanun’un 12/g maddesinde ve 37. maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda Çevre Sorunları konusunda araştırm...

Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Merkezin Amacı: Kaynak araştırmaları, Eser tespit ve değerlendirmeleri, Geleneksel El Sanatlarını koruma ve yaşatma çalışmaları, Çağdaş El Sanatları geliştirme yönünde deneme ve araştırmalar, Tasarım konularında bilimsel, teknik ve sanatsal araş...

Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaç ve görevleri şunlardır; a) Anayasal düzenin koruyucu, Milli birlik ve beraberliği sağlayıcı Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ve Milli Kültür, ülkü ve...

Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup, Yükseköğretim Kurulunun teşkilâtını, çalışma usullerini, üyelerin hukuki durumları ile ilgili hususları düzenler.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu yönetmelik, Karst Su Kaynakları Araştırmalarına gereken düzeyde lojistik ve teknik destek sağlamak amacıyla Merkez tarafından yürütülecek ulusal ve uluslarara­sı alanlardaki faaliyetleri kapsar.