Yönetmelikler

  • Sıralama

Fakülte Ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları Ve Öğrencileri İle Fakülte Ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik

Muvazzaf Subay olmak üzere, Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapan öğrencilerin kaynaklarını, askerî öğrenciliğe giriş koşullarını, kayıt ve kabul işlemlerini, öğrenim ve eğitimle ilgili ilkeleri, öğretim-eğitim süre, şekil...

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme ve Kullanma Yönetmeliği

Atatürk Kültür Merkezi, yurtiçi ve uluslararası Sahne Sanatları ile Güzel Sanatları halk kitlesine sunmak, yaymak ve tanıtmak amacına hizmet eden bir tesistir.

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetler 6831 sayılı Yasa'nın 69 uncu maddesi hükmüne göre düzenlenmiş bu Yönetmelik hükümleri dairesinde yürütülür.

Noterlik Kanunu Yönetmeliği

Bu yönetmelik, 1512 sayılı Noterlik Kanununun düzenlenmesini Yönetmeliğe bıraktığı hususlar ile kanunun uygulanabilmesi için gerekli olan diğer konuları kapsar.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği

Merkezin amacı, Millî Eğittim Bakanlığının kuruluş ve amaçları ile ilgili alanlarda, Bakanlık teşkilatındaki görevliler ile müsaade edilen kişilere inceleme ve araştırma imkânları sağlamaktır.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün yukarıda belirtilen Akademik personelinin nitelikleri, seçimleri, atanmaları, yükseltilmeleri, görevleri ve değerlendirilmeleri bu yönetmelikte düzenlenmiştir.

Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı eskimiş ve yırtılmış ya da muhtelif nedenlerle doğrulukları şüpheye düşmüş nüfus kütüklerinin yeniden düzenlenmelerini, merkez arşivine gönderilecek örneklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.