Yönetmelikler

  • Sıralama

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 3046 Sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ve geçici 2 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Döner Sermaye İşletmesi kurulmasını, işletmenin faaliyet alanları ile mali v...

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Merkez, eğitimin yerel, ulusal ve evrensel boyutlarıyla araştırma konusu yapılmasını; bu yolla kişi, kurum ve toplum gereksinimlerinin uyumlu bir biçimde karşılanmasını; Türk milli eğitim sorunlarının çözümüne yardımcı olunmasını; eğitim araştırmalar...

Boğaziçi Üniversitesi Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Merkezinin görevleri, disiplinlerarası nitelikteki polimer bilim ve teknolojisinin gelişmesine yönelik çalışmaları; Toplamak, desteklemek ve yayınlamak. Amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı araştırma, eğitim ve endüst...

Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Merkezfin amacı; kuruluş kararına uygun olarak Türk tefekkür, sanat ve medeniyet tarihi ile Türk kültür kaynaklarını tesbit etmek, genelde Türk Halk Kültürüfnü, özelde de Konya ve çevresinin mahallî kültürünü inceleyip değerlendirmektir.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliği

Araştırma Görevlileri uzmanlık eğitimi süresince eğitim ve öğrenim yapmak, eğitim ve öğretime yardımcı olmakla yükümlüdürler. Bu amaçla, Kendilerine verilen tercüme, inceleme, yayın ve uygulama görevlerini vaktinde ve düzenli şekilde yaparlar. Eği...

Atatürk Üniversitesi Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi Yönetmeliği

Üniversite ile sanayi kesimi arasında işbirliğini teşvik etmek, artırmak ve düzenlemektir.