Yönetmelikler

  • Sıralama

Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi ve Millî Hava Sanayiimizin Kurulması Amacı İle İhdas Olunan Katılma Paylarının Tahsil, Muhasebe ve Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

25/8/1971 tarih ve 1473 sayılı Kanunla, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve Millî Hava Sanayiimizin kurulması amacı ile ihdas olunan katılma paylarının tahsil, muhasebe ve ödenmesine ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Yönetmeliği

Enstitünün amacı, özellikle Türkiye’de ve Dünya’da başta tıp, sağlık ve demografi alanları ile ilgili olmak üzere nüfus sorunlarını araştırmak ve bu konularda personel yetiştirmektedir. Enstitü, amaçlarına varmak için, Hacettepe Üniversitesinin öncel...

Milletlerarası Müzeler Konseyi (İcom) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği

Amaçlar: a) Türkiye müzelerini ve müzecilik mesleğini milletlerarası seviyeye yükseltmek ve temsil etmek, b) Müzeleri ve müzecilik mesleğini korumak ve geliştirmek, c) Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve milletlerarası karşılıklı münasebet...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası memlekette sanat kültürünün gelişmesi bakımından gerekli faaliyetlerde bulunur, milletlerar...

Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup Astsubayların mesleki gelişimlerini sağlayacak olan meslek içi eğitimi esaslarını, tatbik şekli ve usullerini tespit etmek ve meslek içi eğitiminin bu esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.

Subay Meslek Programları Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların mesleki gelişimlerini sağlıyacak olan meslek programlarının esaslarını, tatbik şekli ve usullerini tespit etmek ve meslek programlarının bu esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.