Yönetmelikler

  • Sıralama

Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği

Bu Yönetmelik Sivil Savunma mallarının planlı ve mevzuata uygun., bir şekilde ikmali, devamlı bir surette kullanılabilir ve her an hizmete hazır bir durumda bulundurulması için yapılması ge­reken işleri açıklamak maksadiyle düzenlenmiş olup, Sivil Sa...

Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği

7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile buna dayanan 4/11635 sayılı “Sivil Müdafaada Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım” ve 6/3150 saylı “Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler” ve...

Yatırımlarda Yerli Mamullerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin hedefi yatırım malları imalat sanayiini geliştirmek, döviz tasarrufu temin etmek ve yatırımlarda yerli mamullerin kullanılmasını sağlamak üzere yatırımların çeşitli safhalardaki işlemlerin esaslarını tespit etmektir.