İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek...

Fiyat Anlaşmazlığı

Bu Karar; birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çevre Yolu Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri” yapım işi ile ilgili olarak ortaya çıkan fiyat anlaşmazlığı üzerine uygulamaya yönelik görüş talebine ilişkindir.