İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri ile 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla y...

İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Olan Yazılar

Bu Genelge, Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yapılan ihalelere katılmak üzere yapılan düzenlemelere ilişkindir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde; aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapacakları şikayet ve itirazen şikayet ba...

Çelik Boru Tecridi

Bu Karar; … İl Özel İdaresi Alt Yapı Dairesi Başkanlığı … /… / … gün ve sayılı yazıları ile, KÖYDES projesi dahilinde ihale edilen "……… İçmesuyu ve Arıtma Tesisi İnşaatı" işinde kullanılan çelik boruların iç kısımlarının epoksi ile kaplanması bedelin...