İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

Ekli “Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 7/6/2010 tarihli ve 5688 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun g...

İş Bitirme Belgesi

Bu Karar; 500 Seyircili Spor Salonu İnşaatında işi devralan yükleniciye iş bitirme belgesi verilip verilmeyeceği, verilecek ise bu belgenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği'ne göre mi, yo...