MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Marketlerde Fatura Tahsilat Merkezi Faaliyeti

Selamlar sayın hocam, Market faaliyeti ile iştigal eden ruhsatlı işyeri Örneğin Şok Market fatura tahsilatı yapmaktadır. bahse konu işyerine ayrıca Fatura Ödeme merkezi olarak olarak ruhsat verip harç alabilir miyiz? Yoksa harç almadan market faaliye...

İkinci El Araç ve İş Makinesi Alımı Hk.

Belediyeler 2.el iş makinası veya binek otomobil alablir mi? Alıma ilişkin nasıl bir yol izlenmelidir? Meclis kararı aranır mı başka herhangi bir bakanlıktan izin alınmalı mıdır?

Muhtarlığa Araç Satışı Hk.

Belediyemizce kullanılmakta olan binek araç motor arızası vermiş olup tamir ve bakımı ücretinin çok olmasından dolayı ve plakası 11 TA 011 olması sebebi ile plakayı makam aracına almak istemekteyiz. Eskişehir ilinde bulunan bir muhtarlığı uygun bir f...

Kişilerce Belediyeye Geçici Araç Tahsisi Yapılması Hk.

Herhangi bir kişi Belediye Başkanlığımıza bir sonraki Mahalli İdareler genel seçimine kadar araç tahsis edebilir mi? (Şartlı tahsis) ederse belediyemizin yapması gereken işlemler nelerdir? İyi çalışmalar

Belediye Sınırları Dışında Taşınmaz Alımı Hk.

Hocam; Gümüşhane Köse Belediyesi olarak Antalya ilinde ilçemiz ve köyleri derneği olarak kullanılmakta olan bina ve arsası Belediyemiz tarafından satın alınabilir mi veya kamulaştırılabilir mi?

İçkili İşyerlerinin Taşınması İçin Yapılan İşyerlerinin Tahsisi

Alkollü işyerleri İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin (h) bendi gereğince yerinin belirlenmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesi gereğince oluşturulan işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi midir...

Okul Servis Araçları Güzergahının Belirlenmesi Hk.

Sn Hocam, S plakası alan bir araç beldemizden öğrencileri il merkezine taşımak istiyor. Soru1: S Plakası olan bir araç belediye sınırlarında istediği yerde ve güzergah da servis çekebilir mi? Soru2: Beldemiz İl merkezi ile sınır komşusudur. İl merkez...

Gayri Sıhhi İşyerlerinin Şehir Dışına Çıkarılması Hk.

  Şehir merkezinde açılmak istenen kömür depoları, marangoz, inşaat malzemeleri deposu, lastik tamir atölyeleri, odun ve kömür deposu ve oto elektrik faaliyet konulu işyerleri için şehir merkezinde açılmasında sakınca olup olmadığı yoksa küçük sanay...

Konsomasyon Yapılan İşyerine Uygulanacak Yaptırımlar Hk.

Sayın hocam, Belediyemizden içkili lokanta ruhsatı almış işyerine kolluk kuvvetçe yapılan kontrol sonrasında konsomasyon yaptığı tespit edilerek tutanak düzenlenmiştir. Ruhsata aykırı işlem yaptığına göre belediye olarak ruhsat iptali için ne tür işl...

Araç Satışında Meclis Kararı

Sayın Hocam, Belediyeye ait binek, kamyon ve otobüs gibi araçların satışında Meclis veya Encümen kararı alınması gerekir mi? Bu hususta onay merci hangi makamdır?