MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Kur'an Kursu Yapımı İçin Yardım Yapılması

İyi günler hocam, ilçe müftülüğü kurumumuza resmi yazı ile 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmet binası için nakdi ve inşaat malzemesi yardımı talep etmektedir. Meclis kararı ile mi encümen kararı ile mi yardım yapabiliriz? 5393 sayılı kanunun hangi maddesine...

Cami Bahçesindeki Ağaçların Kesilmesi Hk.

İyi günler hocam, belediyemize bağlı mahalle camisi ve bahçesinin mülkiyeti kurumumuza, kullanımı müftülüğe aittir. Mahalle muhtarı dilekçe vererek cami bahçesindeki mevcut ağaçların kesilerek temizlenmesini talep etmiştir. Encümen kararı alarak ağaç...

Seyyar Köfte Tezgahı

İyi günler Hocam, İlçemizde haftada bir gün kurulan pazar yeri yakınında başkasına ait arsayı kiralayarak haftada bir gün köfte tezgahıyla ızgara köfte satış faaliyeti gösteren şahsa yer tahsisi olarak mı ruhsatlandırma yapacağız? Ayrıca ustalık belg...

Logo Değişikliği

İyi günler hocam, Belediyemizin logosunu değiştirmek için yarışma düzenlemek istiyoruz. Ancak logo değişikliği için meclis kararını yarışmadan önce mi sonra mı almalıyız? Saygılarımla.

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Binadaki İşyerinin Düğün Salonu Olarak Ruhsatlandırılması

İyi günler. 25 yıl önce yapılan binaya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınırken, ruhsatta lokanta, konferans, sosyal tesis ve toplantı faaliyetleri yazılmıştır. Aynı yıldan bu güne kadar düğün salonu olarakta faaliyet göstermektedir. İmar barışı ile...

Tohum İşleme Tesisi İşletme Ruhsatı

Ayçiçeği ve mısır tohumu işleme tesisi olarak faaliyet gösteren bir işletme İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almak istemektedir. Bu tür bir tesise belediyemizce ruhsat verilebilir mi? Ayrıca söz konusu tohum işleme tesisinin kurulacağı alan tarım ar...

Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemizde bulunan ortaöğretim okullarının tüm birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye (Çanta-Defter-Kalem Silgi vb) yardımı dağıtmayı ist...

Konaklama Yerlerinde Perakende Alkollü İçki Satışı

Hocam hayırlı günler, Belediyemizden Konaklama yerleri (İçkili restoran,motel) ruhsatı bulunan işletme sahibi işletmenin içerisinde bulunan bir alanda perakende alkol satışı yapmak üzere müracaatta bulunmuştur. İşletme içerisinde bulunan ve ayrı bir...

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Enne, İnköy ve Parmakören Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1551)

Bu Karar; Kütahya İli, Merkez İlçesi, Enne, İnköy ve Parmakören mahalleleri sınırları içerisinde yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Meclis Üyesinin Sorusuna Cevap Verme Süresi Hk.

İyi günler, Meclis toplantısında bir meclis üyesi soru vermiş olup yazılı olarak ilgili birim müdürünün yazılı olarak cevaplanması istenmiştir, verilecek cevabın süresi var mıdır? Ya da yapılacak ilk meclis toplantısında verebilir miyiz?