MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Hayvanların Korunması

Hem ev hayvanları hem de sokak hayvanlarının insanlar tarafından bakılma, gözetilme ve korunma haklarının temini ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; büyükşehir belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım K...

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartlarına uygun olarak hayvan bakımı konularında; yerel hayvan koruma görevlileri ile ev ve süs hayvanı satan kişilere verilecek eğitime, sahiplenilerek bakılan hayva...