İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Fiyat Anlaşmazlığı

Bu Karar; birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çevre Yolu Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri” yapım işi ile ilgili olarak ortaya çıkan fiyat anlaşmazlığı üzerine uygulamaya yönelik görüş talebine ilişkindir.

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2011/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddelerinin güncellen...