İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Yerli Sanayinin Korunması

İdarelerin inisiyatifine bırakılan kamu alımlarında yerli sanayicileri destekleme uygulamasının hayata geçirilmesine ilişkin.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

Ekli “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/7/2008 tarihli ve 808 sayılı...

Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulanan Taşınmazların Satılması Halinde Muafiyetin Durumu

Bu görüş, Hazineye ait iken İdareler adına tapu devri gerçekleştirilen ve beş yıl süre ile emlak vergisi muafiyeti uygulanan taşınmazların üçüncü kişilere satılması durumunda, emlak vergisi muafiyetinin kalan süre kadar uygulanıp uygulanmayacağına i...

Bazı yatırımlarda uygulanacak fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin Karar

Bazı yatırımlarda uygulanacak fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 26/5/2008 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar K...