Kanunlar

  • Sıralama

Danıştay Kanunu

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 6/1/1982 tarih ve 2575 sayılı bu Kanun; Danıştay’ın çalışma usul ve esalarını, görev ve yetkilerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konm...

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı bu Kanun; Yurt savunması bakımından hayati önemi haiz askeri tesisler ve bölgeler ile sınırların, güvenlik ve gizliliğini sağlamak için bunların çevrelerinde, kıyılarında ve havalarında; kara, deniz ve hava askeri yasa...

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun

6/11/1981 tarih ve 2549 sayılı bu Kanun; Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutan...

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

17/3/1981 tarih ve 2429 sayılı bu Kanun; ulusal bayram ve genel tatiller hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun

23/9/1980 tarih ve 2302 sayılı bu Kanun; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı dolayısıyla, Türk devriminin, Türk ve insanlık tarihi içindeki yerini ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, milliyetçiliğini, laiklik ve eğ...

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı bu Kanun; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm 500 Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Satılması Hakkında Kanun

19/6/1976 tarih ve 2015 sayılı bu Kanun; Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılmasında bağlı kalınacak esasları düzenlemektedir.

Kimlik Bildirme Kanunu

26/6/1973 tarih ve 1774 sayılı bu Kanun; özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kira-layan gerçek ve tüzel...

Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat sapları örücülüğü, dem...

Noterlik Kanunu

18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı bu Kanun; Noterlik Mesleği ile ilgili çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.