Kanunlar

  • Sıralama

Su Ürünleri Kanunu

22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı bu Kanun; su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontroluna dair hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun

5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı bu Kanun; milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

26/4/1961 tarih ve 298 sayılı bu Kanun; özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve A...

Yeraltı Suları Hakkında Kanun

Bu Kanun; yeraltı sularının araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili ile ilgili hükümleri düzenlemeye ilişkindir.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

15/5/1959 tarih ve 7269 sayılı bu Kanun; umumi hayata etki eden afetler dolayısıyla alınacak tedbirleri belirlemek ve yapılacak yardımları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Tebligat Kanunu

11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı bu Kanun; Tebligat yapılması ile ilgili temel hükümlerin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Sivil Savunma Kanunu

9/6/1958 tarih ve 7126 sayılı bu Kanun; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetl...

Orman Kanunu

31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı bu Kanun; Orman sayılan yerler ile ilgili uygulanacak temel hükümleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Zeytinciliğin Islâhı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanun

9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı bu Kanun; zeytinciliğin ıslâhı ve yabanilerinin aşıla ttırılması hakkındaki 3573 sayılı kanunun sakız ve nevileriyle harnupluk-lara da teşmiline dair esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.