Kanunlar

  • Sıralama

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun

9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı bu Kanun; veteriner hekimliği mesleğinin icrasına, türk veteriner hekimleri birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu

3/3/1954 tarihli ve 6320 Kanun numaralı bu Kanun; Çavuş Ve Uzman Çavuş ile ilgili esas ve şartların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Öğle Dinlenmesi Kanunu

2/3/1954 tarih ve 6301 sayılı bu Kanun; İş Kanununa tabi bulunan iş yerlerinde çalışan işçiler hakkında öğle dinlenmelerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun

15/2/1954 tarih ve 6269 sayılı bu Kanun; Türkiye'de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

18/12/1953 tarih ve 6197 sayılı bu Kanun; eczacılar ve eczaneler hakkında çalışma usul ve şartlarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun

18/12/1953 tarih ve 6200 sayılı bu Kanun; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetler hakkında görev ve yetkilerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı bu Kanun; ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bu...

At Yarışları Hakkında Kanun

10/7/1953 tarih ve 6132 sayılı bu Kanun; Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul edilmesinde usul ve şartları belirlemek amacıyl...

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı bu Kanun; fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleşti...

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

25/7/1951 tarih ve 5816 sayılı bu Kanun; Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten veya bu suçları işlemeye başkalarını teş...