MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Meclis Üyeliklerinde Kontenjanın Nasıl Belirleneceği

Bu Karar, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Meclisi Üyeliği seçiminde en çok oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi olmasına rağmen, Belediye Meclisi Üyeliği kontenjan adaylığının Belediye Başkanlığı seçiminde en...

Yasal Süresi İçerisinde Kamu Görevinden İstifa Etmeyen Ancak Belediye Başkanı Seçilen Kişi

Bu Karar, yasal süresi içerisinde kamu görevinden istifa etmeyen ve aday olarak belediye başkanı olan kişinin durumuna ilişkindir.

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uzaklığın ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uz...

Geçici Köy Koruculuğu Görevi İle Muhtarlığın Başdaşıp Bağdaşmadığı

Bu Karar, geçici köy koruculuğu görevinin sürdürülmesinin, yapılan muhtarlık seçimini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkindir.

Mazbatasını Almadan ve Görevine Başlamadan Vefat Eden Belediye Başkanının Yerinin Nasıl Doldurulacağı

Bu Karar, İlçe birleştirme tutanağı düzenlenmeden, seçildiğine dair mazbatasını almadan ve görevine başlamadan vefat eden belediye başkanının yerinin nasıl doldurulacağına ilişkindir.