MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Şartlı Bağış Alınması Hk.

Hocam öncelikle saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaza hayırsever iş adamı tarafından müze ve anı evi olarak restore edilip ziyarete açılmıştır. Şimdi ise müze ve anı evi olarak faaliyete geçen yer için iş adamı ş...

Ruhsatın Devri ve Devir Sınırlamaları

Hocam iyi günler, vatandaş 31.01.2017 tarihinde şirketine ait vergi ve sicil kayıtlarını kapatmış ancak işyeri açma ve çalışma ruhsatını kapatmamış aynı adres için 10.01.2017 adresinde şahsın oğlu vergi açılışı yapmış bu şahıs 02.12.2019 iş yeri ruhs...

Limited Şirketlerde Huzur Hakkı Ödemesi

Kanun Hükmünde kararname ile kurulan Personel limited şirketlerinde yönetim kurulu olmadığından müdürler kurulu mevcuttur. Bunlara biz huzur hakkı ödüyoruz, yaptığımız işlem doğru mu, yoksa ücret bodrosuna mı dahil etmemiz gerekiyor? İyi çalışmalar 

Engelli Vatandaşa Akülü Araç Alımı Hk.

İyi günler hocam, engelli vatandaşın kurumumuzdan akülü araç talebi bulunmaktadır. Akülü araç verilirken vatandaştan hangi evrakları istemeliyiz? Ayrıca akülü araç verilirken akülü araç kullanabilir sağlık raporu tek uzman hekim tarafından verilmiş o...

Meclis Gündemindeki Konunun Düşürülmesi Hk.

Sayın hocam; Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün teklifini gündeme aldık gündem kapaması yapılıp meclis üyelerimize ve sitemize yüklendi. Meclis göürşmesinde bu gündem maddesini gündemimizden düşürülmesi için sırası geldiğin meclis başkanının teklifi il...

Mühendis ve Mimarlar Tarafından Açılan İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hk.

3572 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara, bu Kanun hüküm...

Personel Şirketi Dışında İşçi Alımı

Belediyemizin %98 hissesine sahip olduğu ticari faaliyet yürüten bir şirketi varken, 375 sayılı KHK gereği ayrıca bir personel şirketi kurulmuştur. Belediyemizin bazı işleri için işçi alımı yapılacağı zaman personel şirketinden alım yapması zorunlu m...

Hisseli Taşınmazın Kiraya Verilmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, hisseli bir arazide 4 ev 2 dükkan gözüküyor ve bu dükkanlardan biri kiraya verilecek. Kiraya verilen dükkanın sahibi arazinin %70'ine sahip muvafakatname de bu oran oy çokluğu olarak değerlendirilebilir mi? Bir de kira sözleşmes...

Hibe Midibüs Kabulü Hk.

İyi çalışmalar. Bir iş adamı tarafından belediyemize 2006 model bir adet midibüs araç şartsız olarak bağış edilmek istenmektedir. 5393 sayılı yasa hükümlerine göre belediye başkanının görevleri arasında şartsız bağışları almak ibaresi yer almaktadır....

Tütün Ürünü Satan İşyerlerinde Mesafe Şartı ve Kolluk Görüşü Hk.

4250 sayılı İspirto Ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9. Maddesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almak isteyenlerin, öncelikle belediye veya il özel idaresinden iş yeri açma ruhsatı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı...