MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Emniyet Müdürlüğünce Verilen Ruhsat Hk.

Merhabalar Hocam, 2000 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınmış Kahvehane ruhsatlı bir işyeri bugün itibariyle dosyadaki bilgiler esas alınıp belediye tarafından ruhsatın değişmesi gerekir mi? Yoksa değiştirmeden aynı ruhsatla faaliyetine devam ede...

Belediye Başkanının Yetki Devri Hk.

Hocam; Birim müdürlerine Belediyemiz İmza yetkileri yönetmeliği haricinde ayrıca Belediye Başkanı tarafından ayrıca imza yetkisi verilmesi gerekli midir? Yoksa birim müdürleri imza yetkileri yönetmeliğinde belirtilen imza yetkilerine doğrudan haiz mi...

Özel Güvenlik Personeli Alımı

Hocam Merhabalar.Belediyemize iki adet silahlı güvenlik görevlisi almak istiyoruz.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 696 Sayılı KHK nin EK 20 maddesini incelediğimizde( İl özel idareleri, belediyel...

Belediye Avukatının Şirketi Temsil Etmesi

Sayın hocam iyi çalışmalar dilerim. Belediyemizin Anonim Şirketinde çalışmakta iken işten çıkışı yapılan 696 sayılı KHK'ya göre şirkete geçiş işlemi yapılan bir işçimiz şirkete İşçi ile İşveren İlişkisinden kaynaklanan alacak davası açmış bulunmaktad...

Lokanta Ruhsatı Olan İşyerinde Balık Satışı Hk.

Hocam hayırlı günler, Lokanta ruhsatı ile faaliyet gösteren mükellef lokantanın ön kısmında bulunan müsait bir alanda balık satışı ve ızgara balık (ekmek arası) yapmak istemektedir. Lokanta olan yere aynı zamanda balık satışı ve ekmek arası balık izn...

Çekme Mesafesine Uymadan Yapılmış Olan Hızar Atölyesinin Ruhsatının İptali

İyi günler hocam. Kasabamızda meskun mahalde bulunan ve 2006 yılında işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış hızar atölyesi komşu parselde bulunan binaya bitişik şekilde yapılmış. Bundan dolayı da komşu binadaki vatandaşlar bu atölyeden kaynaklanan ses...

Kahvehane Ruhsatı

Hocam merhabalar, Tapuda "Kargir Ev" niteliğine sahip binaya, kahvehane ruhsatı verilmesinde herhangi bir sakınca var mıdır?

Tekel Bayi Ruhsatında Kat Malikleri Muvafakati

Yapı kullanma izin belgesinde işyeri görünen On (10) daireli apartmanın altında bulunan işyerine Tekel Bayii Ruhsatı verilirken kat maliklerinden muvafakatname alınacak mıdır? Selam ve Saygılarımla

Encümenin Gündemini Belirleme Yetkisi

5393 sayılı Belediye Kanunun 35/3 maddesinde; “Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşüleme...

Hafta Sonu İçin Belediye Başkan Vekili Görevlendirme

Hocam iyi çalışmalar; 5393 sayılı kanunun 40. maddesinde 'Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili...